TILLBAKA
TILLBAKA

Snart är miljözon 3 här, är du förberedd?

skicka förfrågan
skicka förfrågan

Miljözon 3 i Stockholm: I takt med ökande oro över luftkvaliteten och dess påverkan på människors hälsa har städer runt om i världen infört miljözoner för att minska luftföroreningar. Stockholm är inget undantag och har nyligen implementerat Miljözon 3, en satsning som riktar sig särskilt till de aktörer som arbetar inom leverans och transportbranschen och måste navigera genom stadens kärna.  

Vad är Miljözon 3 och dess syfte?

Miljözon 3 är en del av Stockholms stadens åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska trafikens påverkan på miljön. Zonen sträcker sig över stadens centrala delar och är särskilt inriktad på att minska utsläppen från fordon. De som påverkas mest är leveransfordon och andra yrkesgrupper som behöver köra i centrala Stockholm.

Hur påverkar det dig som arbetar där?

För logistik- och transportföretag eller företag som behöver skicka bud till och från Miljözon 3, innebär detta nya regler och krav. De fordon som får köra in i zonen måste uppfylla strikta miljökrav för att minska utsläppen. Detta kan innebära att företag som använder äldre fordon eller fordon med högre utsläppsnivåer inte längre får utöva sin verksamhet innanför zonens gränser. Tillåtna fordon inom Miljözon 3:För att följa Miljözon 3-reglerna måste fordon uppfylla specifika miljökrav. De fordon som får köras inom zonen inkluderar oftast:


Elbilar: Utsläppsfria fordon som drivs helt på el är tillåtna. Laddhybrider tillåts inte (undantaget för tunga lastbilar). Gasfordon med utsläppsklass Euro 6 tillåts. Transporter som ses som viktiga med fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Vanliga bud och transporter är inte undantaget.
För att undvika böter och för att upprätthålla en grönare stadsmiljö är det viktigt att företag och privatpersoner som navigerar inom Miljözon 3 följer dessa regler och välja logistikpartners som har möjlighet att köra i zonen.

Utmaningar och möjligheter

Att välja rätt transport och servicepartner har aldrig varit viktigare eller nödvändigare. Miljözon 3 representerar därmed inte bara en utmaning utan också en möjlighet för företag att bli en del av den gröna revolutionen och bidra till en hälsosam och hållbar stadsmiljö.

Som kund hos Inte Bara Post så får du alltid utsläppsfria leveranser med cykel, el-moped, el-bilar och  el-skåpbilar. Vi på Inte Bara Post var först ut i Sverige att använda elbilar för transporter - detta var 12 år sedan och vi kan stolt säga att 88% av vår drivs enbart på el. Resterande 12% drivs på HVO-100, ett helt fosilfritt bränsle!
Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa er med era transportbehov, i Stockholm i Sverige och ut i världen.